Nederlands   |   Engels

Leeghwaterplein 27
2521 CV Den Haag
Nederland

Contact
 • 070 - 44 55 678
  Ma-Do 08:30-21:00
  Vr 08:30-18:00
  Za 10:00-16:00
 • 06 5781 3499
 • contactcenter@redcross.nl
 • Anna van Saksenlaan 50
  2593 HT Den Haag
  Postbus 28120, 2502 KC Den Haag
© 2017 Het Nederlandse Kruis      Privacy statement

Huismeesters

Vacaturedetails

Werkgebied

Contract

Opleidingsniveau

Salaris

Branches

Opties

Solliciteren
Printen
Share |

Momenteel zijn wij op zoek naar:

Huismeesters

Van24-11-2021 Locatien.v.t. Urenn.v.t. Opleidingn.v.t.

Missie Rode Kruis wereldwijd

Het Rode Kruis heeft als missie het verlichten van menselijk lijden, het beschermen van leven en gezondheid en het hooghouden van menselijke waardigheid, met name tijdens gewapende conflicten en andere crises. De Rode Kruis Beweging wordt ondersteund door miljoenen vrijwilligers, die overal ter wereld volgens dezelfde zeven grondbeginselen handelen: menslievendheid, onpartijdigheid, neutraliteit, onafhankelijkheid, vrijwilligheid, eenheid en algemeenheid. Ieder mens heeft recht op respect en waardigheid, mensen in de grootste nood worden als eerste geholpen en geloof, nationaliteit, ras, afkomst of politieke mening doen niet ter zake. Alle vrijwilligers en beroepskrachten van het Rode Kruis handelen hierbij volgens het ‘do no harm’-principe en de grondbeginselen, en hebben de gedragscode van het Rode Kruis ondertekend.

 

Rode Kruis in Nederland

In Nederland helpt het Rode Kruis mensen die het ontbreekt of dreigt te ontbreken aan de basislevensbehoeften. Dit zijn voedsel & water, onderdak, kunnen voorzien in persoonlijke hygiëne, het hebben van een menswaardig veilige plek, informatie hebben over dierbaren en toegang hebben tot de juiste medische en psychosociale zorg. Wanneer het iemand ontbreekt aan één of meer van deze basislevensbehoeften is iemand in nood. Bij het analyseren van de noden gaat, in het verlengde van de missie, speciale aandacht uit naar de meest kwetsbaren. Aanvullend hierop richt het Rode Kruis zich op zijn auxiliaire rol, waarmee hulp wordt geboden complementair aan dat van de overheid.


We werken vanuit zeven grondbeginselen: menslievendheid; onpartijdigheid; neutraliteit; onafhankelijkheid; vrijwilligheid; eenheid; algemeenheid.


Het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) heeft het Rode Kruis gevraagd te helpen bij de opvang van asielzoekers door het invullen van diverse functies. Vanwege de aard, omvang, duur en gewenste continuïteit van deze functies worden deze door beroepskrachten uitgevoerd. Daarom zijn wij landelijk per direct op zoek naar:

Huismeesters

(24 tot 40 uur per week, voor 6 tot 7 maanden)

Plaats in de organisatie
Je komt in dienst van het Rode Kruis en op basis van een detacheringsovereenkomst wordt je ingezet op één van de opvanglocaties van het COA. Je aanspreekpunt binnen het Rode Kruis is de afdeling Betaalde inzet. Op de locatie ontvang je leiding van de locatiemanager van het COA. Het COA zorgt voor de planning op een in de basis vaste standplaats op redelijke afstand van je woonplaats.


Doel en inhoud van de functie

De huismeester is verantwoordelijk voor het onderhoud, de schoonmaak en voor de bouw- en inrichting-technische veiligheid van gebouwen en terreinen op de locatie. Je hebt een belangrijke signalerende functie ten aanzien van veiligheid en leefbaarheid op de locatie van en voor bewoners en medewerkers. Daarnaast faciliteer je de inrichting van kantoren en de huisvesting van bewoners.


Opstellen operationele planning & werkvoorbereiding

Als huismeester stel je op basis van opgestelde huisvestingsplannen een deelplanning op voor de locatie gebonden zaken. Je voert overleg met locatiemanagers en stafmedewerkers beheer. Je treedt hierbij op als werkvoorbereider en je bent het eerste aanspreekpunt voor externe uitvoerders. Je zorgt ervoor dat het onderhoud efficiënt wordt uitgevoerd, dat gebouwen een nette uitstraling hebben en dat gebouwen en terreinen goed zijn onderhouden. Daarbij heb je uiteraard oog voor de kosten.


Controle binnen de servicecontracten en Arbo gerelateerde zaken

Als huismeester voer je controles uit over de geleverde diensten die binnen de servicecontracten worden uitgevoerd. Je checkt hierbij de (kwaliteit van de) uitvoering van de geleverde dienst, corrigeert en bespreekt kleine afwijkingen. Bij grotere afwijkingen signaleer en rapporteer je deze aan de locatiemanager voor nadere actie. Tevens voer je Arbo gerelateerde zaken uit, zoals controle op het onderhoud en de installatie van veiligheidsmiddelen en het (veilig) werken volgens Arbo voorschriften op de werkplek. Je weet hierbij de veiligheid te waarborgen en een prettige (samen)werksfeer te creëren, maar je treedt ook corrigerend (op tactvolle wijze) op, indien leefregels niet worden nageleefd.

 

Functie eisen

Iedereen die voor het Rode Kruis werkt onderschrijft de grondbeginselen, de gedragscode en de strategische doelstellingen van het Rode Kruis. Verder herken jij je in de volgende punten:

 • VMBO diploma richting techniek
 • In bezit van een certificaat NEN3140 en VCA
 • Praktische en toepassingsgerichte kennis van regels en afspraken op het betreffende aandachtsgebied.
 • Kennis van de taak, organisatie en de werkwijze van COA en de werkwijze van de eigen eenheid
 • Kennis van werkvoorbereiding en onderhoudsplanning
 • Kennis van de Arbonormen en regels rond (veilig) werken
 • Kennis van inkoop diensten en contracten
 • Je hebt kennis van en ervaring met MS office

Voldoe je (nog) niet geheel aan de eisen, maar denk je wel over de capaciteiten te beschikken, dan zien wij je reactie ook graag tegemoet.

Bij voorkeur heb je ervaring met één of meerdere van onderstaande werkgebieden:

 • Ondersteuning in ziekenhuizen, zorginstellingen of huisartsenposten of ervaring met geneeskundige hulpverlening;
 • Hulpverleningsprocessen;
 • Distributie en logistiek;
 • Planning van diensten of vervoer,
 • Kwetsbare groepen en de noden van deze groepen;

Competenties

 • Samenwerken
 • Plannen en organiseren
 • Contactgericht
 • Stressbestendigheid
 • Flexibiliteit

Wat bieden we jou

Een flexibele en mensgerichte werkomgeving met ruimte voor initiatief en ontwikkeling.

Salariëring vindt plaats volgens salarisschaal 7 van de CAO van het Rode Kruis en is afhankelijk van opleiding en ervaring (min. € 2.343,61 tot max. € 2.924,71 bruto per maand bij een fulltime dienstverband van 40 uur).


Reacties

Je motivatiebrief en cv gericht ontvangen we graag z.s.m. via werving.coa@redcross.nl . De vacature blijft openstaan totdat er een geschikte kandidaat gevonden is. Bij interesse verzoeken we je om zo snel mogelijk te reageren. Voor nadere informatie over de functie kun je terecht bij Jeroen Gijzen, email werving.coa@redcross.nl.  


Wij vinden het belangrijk de betrouwbaarheid, professionaliteit en integriteit van onze organisatie en (toekomstige) werknemers te waarborgen.  Een online assessment en het kunnen overleggen van een VOG maakt deel uit van de procedure.


Het Rode Kruis zoekt medewerkers met talent en uitstekende competenties voor een functie en laat zich niet leiden door culturele achtergrond, fysieke beperkingen, genderidentiteit, geloofsovertuiging, geaardheid of leeftijd.  


Kijk voor meer Informatie over het werk van het Rode Kruis op  www.rodekruis.nl , op Facebook: Facebook.com/rodekruis en Twitter: Twitter.com/rodekruis

 

Acquisitie op deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

   
Vacature delen      
15-03-2021 n.v.t. n.v.t. n.v.t.
04-06-2021 n.v.t. n.v.t. n.v.t.